Педагогічний досвід » Сайт учителя початкових класів
-->

Останні поповнення

Опитування на сайті

  Корисні сайти

  Дистанційні конкурси для учнів
» Педагогічний досвід

Педагогічний досвід

 
   

Формування світогляду молодших школярів

засобами інформаційно-комунікаційних технологій

як важливий вектор підвищення якості початкової освіти

 „Якщо ми будемо вчити сьогодні так, як ми вчили вчора, -

ми вкрадемо у наших дітей завтра”

Джон Дьюї

Актуальність досвіду

 

      Сучасне суспільство змінюється досить швидко, важко прогнозувати навіть найближче майбутнє.

     Свідченням позитивних змін у забезпеченні розвитку національної освіти став Форум міністрів освіти європейських країн «Школа XXI століття: Київські ініціативи», на якому проголошено сім напрямів євроінтеграції дошкільної та середньої освіти і проекти практичних дій, серед яких «ІКТ­освіта без кордонів». Важливого значення набуває впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний про­цес, про що свідчить державна цільова програма «Сто відсотків».

За допомо­гою ІКТ створюються умови для формування ключових та предметних компетентностей школяра, його повноцінної самореалізації, бо вони допомагають максимально розкрити зміст уроку, стимулюють активність учнів, розвивають їх творчі здібності. 

 

 Науково-теоретичне обґрунтування

 

     Використання сучасних інформаційних технологій розкрито в роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників. Досвід вчених і педагогів-практиків (Л. Масол, І. Красильникової, І. Гудчиної, Р. Петеліної, С. Полозової, В. Едігей, В. Скворцової) переконливо свід­чить про те, що використання ІКТ має такі основні переваги:

 • ство­рюються умови для підвищення рівня заці­кавленості учнів;
 • здійснюється диференціація на­вчального процесу;
 • розширюється контроль за навчальною діяльністю учнів;
 • забезпечу­ється зворотний зв'язок.

     За  визначенням О. Я. Савченко, «молодший  шкільний вік – перехідний  період, … вік багатий на приховані можливості розвитку, які дуже важливо своєчасно помічати й підтримувати. Це час, коли закладаються основи багатьох психічних якостей» [83, с. 344].

     Учні пізнають навколишній світ за допомогою всіх органів почуттів. За даними ООН, якщо людина чує та бачить, рівень запам’ятовування підвищується до 50 %, а якщо чує, бачить, а потім обговорює, то і до 70%. Використання аудіовізуальних засобів до того ж скорочує на 40% необхідний для навчання час і на 20% збільшує обсяг засвоєної інформації. “Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути” – говорить народна мудрість. Додаток 1

     Таким чином, використання інформаційно-комунікаційних технологій в початковій школі – це не просто нове віяння часу, а необхідність і пошук оновлення сучасного уроку.

 

Провідна ідея

 

Вдало підібрані комп’ютерні програми:

 • стимулюють пізнавальну активність учнів;
 • забезпечують розвиток їх творчих здібностей;
 • підвищують працездатність;
 • поліпшують просторову уяву, пам’ять, логічне мислення;
 • розширюють їх світогляд та розкривають таланти школярів;
 • сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості;

     Використання мною комп'ютерних програм, конструкторів уроків, тренажерів, презента­цій, анімації, аудіо-, відео- та фотоматеріа­лів створює новий мультимедійний контент- уроку. З огляду на це, ставлю перед собою завдання не тільки накопичення дитиною інформації, а й розвиток мислення, вміння адекватно оцінювати результати, самостійно добувати інформацію, конструктивно взаємодіяти з іншими. Організовую процес пізнання так, щоб в очах не згасав вогник допитливості, щоб навчання стало для нього натхненною і зацікавленою працею.

 

Технологія досвіду

 

     Зупинюсь на докладнішому висвітленні технології реалізації свого досвіду. Я використовую низку компʼютерних програм:            

- навчально-інформуючі:

     енциклопедії («Кирилла і Мефодія», «Вундеркінг з пелюшок»

     навчальні ігри («Грамотійка», «Збірка розумних іграшок», «Петрик», «Аліса та її друзі», «Чудернацька сімейка», «Подорож до країн» - з різних предметів та з 1 по 4 класи, та інші)

     аудіо-книжки («Казки», «Сітова класика», «Сучасна література», «Українська класика», «Дитяча аудіо книга», та інше)

     відео-уроки («Шишкіна школа», «Віртуальна школа», «Разом з професором», та інше)

     навчальні та розвиваючі мультфільми («Уроки тітоньки Сови», «Смішарики пін-код», «Фіксики», «Сімʼя Чомучок», та інші),

     музика («Відомі танці для дітей», «Українські пісні для дітей», «Класика», «Дитчі пісні з мультиків», та інше),

     електронні пдручники,

     відео з Ютуба (з різних тем до різних предметів),

- контролюючо-тестові програми;

- Електронний конструктор;

- диски з матеріалами до різних уроків (видавництво «Основа», «Сорока-білобока», «Нова школа», «Розумники», «Грамота», «Ранок»)

- презентації  колег з освітніх сайтів;

- створюю свої власні презентації  («Слайд-шоу», «Кросворд», «Тренажер»   «Трафарет», «Екран», презентації  PowerPoint). Додаток 2

      Найпростішою  й  найпоширенішою  на сьогодні програмою, яка допомагає  мені урізноманітнити  урок, є програма  Power  Point. Використовую  комп’ютерні  презентації  на уроках будь-якого  типу (  вивчення  нового  матеріалу,  урок закріплення  знань, умінь, навичок; урок контролю знань, умінь, навичок; нестандартний урок; інтегрований урок; комбінований  урок, під час  проведення тематичних перевірок). Слідкую, щоб поданий  матеріал  відповідав  принципам  науковості, наочності, дидактичній  меті. Додаток 3

      Практично мною доведено, що використовувати презентації доцільніше на уроці математики під час усного рахунку, математичних диктантів, роботі з геометричним  матеріалом, тестуванні, логічних вправах і задачах тощо; на уроках української мови – під час зорових диктантів, роботі з деформованими текстами, словникових диктантів, вправ на увагу, при списуванні, складанні опису картин, зображень тощо; на уроках читання -  під час різних видів  словникової  роботи, розгляді картин, зображень, портретів письменників, ребусів, кросвордів, тестуванні; на уроках природознавства - під час навчально-пізнавальних ігор, розгляді малюнків, фото, схем, ілюстрацій, ребусів, кросвордів, тестуванні тощо; на уроках мистецтва та трудового навчання – під час розгляду картин, малюнків, схем, обговоренні технологічних карт тощо.

     Але я завжди пам’ятаю, що  презентації – це  лише  інструмент (один  із багатьох  моїх інструментів на уроці), а тому я не роблю презентацію важливішою за урок.     

     Структура уроку  при цьому принципово  не змінюється. В уроці  із презентацією, як і в будь-якому  іншому, дотримуюсь  всіх основних етапів: актуалізації знань, перевірки домашнього  завдання, ознайомлення з новим матеріалом, закріплення, узагальнення та систематизації знань, У своїй діяльності я впевнилися, що  на таких  уроках  доцільно  збільшити  час  на проведення  етапу  з використанням мультимедійної демонстрації, адже  завдяки цьому можна  збільшити  його пізнавальне  навантаження.

     Використання  презентацій  допомагає  мені урізноманітнити     етап  актуалізації знань, адже запитання  можна  ілюструвати  графічними  об’єктами, анімацією, звуковим супроводом, можна подати кілька  слайдів із  попередніх  уроків, з кросвордами, ребусами тощо. На етапі  пояснення нового матеріалу  я  використовую  фото-, аудіо-, відеофрагменти, гіперпосилання   для  зміни  послідовності, що дає  мені  змогу на свій розсуд  змінювати  хід бесіди, акцентувати  увагу  на  найскладніших  моментах  уроку  залежно  від сприйняття  матеріалу  учнями  і від ситуації  на уроці. На слайдах  подаю  лише основні  думки, визначення, дати і назви подій, формули, графічні, фото-, аудіо-,  відео  фрагменти  тощо.  Виділяю  ті  елементи,  до  яких  слід  привернути  увагу  учнів. Податой самий  матеріал  у  різних  формах, на різних прикладах. Для етапу  закріплення  знань використовую  ілюстровані  запитання, завдання  для  групового  або  індивідуального  виконання, пропоную  учням  самостійно  прокоментувати  вже показані  слайди (які я демонструвала  на етапі  пояснення  нового  матеріалу). Додаток 5

     Вивчаючи програмний матеріал забез­печую шляхом мотивації до навчальної діяльності: створення проблемних ситуацій, ознайомлення учнів із різними стандартни­ми та нестандартними ситуаціями, аналіз практичного значення засвоєних понять та термінів. Адже такі завдання сприяють фор­муванню у моїх  учнів соціальної компетентності, формують особистісне ставлення до проблеми, що вирішується, вчать орієнту­ватися в навчальному матеріалі та переноси­ти ці знання на інші сфери життя.

     Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дає мені змогу за корот­кий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу і своєчасно його скоригувати. Як результат — формую ключові та предметні компетентності учнів, адже така моя робота пов'язана з культурою мислення, ана­літичною рефлексією, вчить самостійно при­ймати рішення. Так, на підсумковому етапі уроку під час закріплення програмового мате­ріалу мої учні розгадують кросворди, тести.

     З метою реалізації принципів особистісно зорієнтованого навчання, створюю умови для формування та розвитку світогляду учнів, використовую нетрадиційні фор­ми проведення уроків.

     З метою активізації особистісної позиції учня в навчальному процесі на основі вміння самостійно отримувати нові знання, форму­ю активну життєву позицію, застосовуючи метод проектів.

Щодо форм та методів навчання, добираю ті, які найбільше імпонують моїм учням, мені як учителю, є оптимальними для мети, якої намагаюся досягти. Цікавлюся усім новим та застосо­вую це у навчанні й вихованні.

     Молодший шкільний вік характеризується псіхофізіологічними віковими особливостями, індивідуальної (візуальна, аудіальна) системою сприйняття, низьким ступенем розвиненості пізнавальних здібностей, особливостями навчальної мотивації. Тому при створенні презентацій для учнів початкових класів слід дотримуватися наступних рекомендацій:

     1) Не захаращуйте окремий слайд великою кількістю інформації!

     2) На кожному слайді має бути не більше двох картинок.

     3) Розмір шрифту на слайді має бути не менше 24-28 пунктів.

     4) Анімація можлива один раз протягом 5 хвилин (на поч. Школі).

    5) Вся презентація повинна бути витримана в одному стилі (однакове оформлення всіх слайдів: фон, назва, розмір, шрифт, накреслення шрифту, колір і товщина різних ліній і т.п.).

     6) Важливо підібрати правильне поєднання кольорів для фону і шрифту. Вони повинні контрастувати. Наприклад, фон - світлий, а шрифт - темний, або навпаки;

     7) Слайди повинні бути синхронізовані з текстом. Презентація повинна доповнювати, ілюструвати те, про що йде мова на занятті.

     8) У презентації не варто використовувати музичний супровід, якщо звичайно воно не несе смислове навантаження, теж відноситься і до анімаційним ефектів.

Поряд з перевагами використання ІКТ в мене виникали різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення:

 • слабка підтримка Інтернет-мережі у школі;
 • недостатньо часу для підготовки уроку з використанням мультимедіапрезентацій;
 • недосконала комп`стерна грамотність;
 • відсутність контакту з учителем інформатики;
 • у робочому графіку не відведено час для дослідження можливостей Інтернету;
 • складно інтегрувати комп`ютер у поурочну структуру занять;
 • використання ІКТ потребує значних фінансових затрат.

 Результативність роботи

 

     Моніторинг якості знань учнів мого класу адміністрацією школи засвідчив підви­щення достатнього та високого рівнів навчальних досягнень.

     Результативність роботи прослідковується в тому, що учні:

 • уміють спостерігати, критично мислити, аналізувати, використовувати одержану ін­формацію в різних ситуаціях;
 • охоче виконують творчі, презентаційні роботи;
 • уміють співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу;
 • успішно опановують навчальні програ­ми відповідно до вимог Державного стан­дарту загальної початкової освіти;
 • самостійно використовують Інтернет-ресурси.

     Учні, які досягли високого рівня знань, приймають у міському турі знавців української мови ім. Петра Яцика, займають призові місця у всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Соняшник», «Патріот», «Кришталева сова», «Геліантус» та «Кен­гуру». Беруть участь і отримують нагороди у багатьох шкільних, районних, міських, конкур­сах художньої праці тощо. Додаток 6

 Висновок

 

     Сучасне суспільство неможливо уявити без інформаційних технологій. Нові цифрові освітні ресурси, комп'ютерні технології дають можливість розширити інформаційний простір, підвищити творчий потенціал, як учнів, так і самого вчителя.

Пам’ятаймо, що в освіті головні цінності – дитина і педагог, здатний

розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність.                           

Савченко О.Я.

Вхід

Календар

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Банери

  Освіта в Україні
  Міністерство освіти і науки України
  Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР м. Маріуполь
  Управління освіти м.Маріуполь

Лічильник